Uudised

Eesti Muusikanõukogu küsimustik ära jäänud muusikasündmuste ja esinemiste osas

Head interpreedid, kollektiivid, korraldajad, muusikavaldkonna organisatsioonid ja institutsioonid

COVID-19 viiruse levik on kogu maailmas loonud täiesti uue olukorra ja paratamatult on sellest mõjutatud kõik inimtegevuse valdkonnad. Muusikavaldkond, mis vaatamata digitaalsetele võimalustele baseerub siiski eelkõige publiku vahetul elamusel kontsertidel, etendustel ja festivalidel on praeguses olukorras sattunud eriti tugeva löögi alla ja vajab kindlasti riigipoolset tuge, tagamaks jätkusuutlikkuse, järjepidevuse ja kultuurilise elujõu ka pärast kriisi möödumist.

Väga raskesse olukorda on sattunud eraõiguslikud kontserdikorraldajad, muusikavaldkonna kolmanda sektori organisatsioonid ja vabakutselised.

Eesti Muusikanõukogu hindab kõrgelt vabariigi valitsuse otsustavat käitumist alanud kriisis. Ilmselgelt toob kultuuriasutuste töö peatamine kaasa tagasilöögi mitte ainult riigi sektori kontserdiasutuste ja kollektiivide töös, vaid ka kolmanda sektori korraldajate ning muusikakollektiivide ja loovisikute tasandil.

Selleks, et analüüsida ja hinnata võimalike kahjusid ning pakkuda olukorrale lahendusi võimalike ajakohaste meetmete väljatöötamisel on Eesti Muusikanõukogu alustanud informatsiooni kogumist ärajäänud muusikasündmuste ja esinemiste osas.

Koostatud  küsimustiku palume levitada ja täita muusikainstitutsioonidel ning loovisikutel, kelle muusikasündmused jäävad ära nii Eestis kui välismaal. Kaardistus on vajalik olukorra analüüsiks ja võimalike ajakohaste meetmete väljatöötamiseks.

Palume teil täita antud ankeeti ning jagada seda linki ka oma kolleegidega

Eesti Muusikanõukogu juhatus