Uudised

Eesti Meestelaulu Selts kutsub poistekoore osalema võistulaulmisel

Tere, head laulupoisid ja dirigendid,

Uus tegevushooaeg on taas alanud ning loodame, et soe suvi koos päikese ja soojade ilmadega on andnud teile selleks palju energiat. Et igal tegutsemisel oleks eesmärk ja väljund, kutsub Eesti Meestelaulu Selts poistekoore osalema Eesti Meestelaulu Seltsi üle-eestilisel IX poistekooride võistulaulmisel.

Võistulaulmine toimub 9. aprillil 2022 aastal Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis.

Võistulaulmisel osalemine annab koorile võimaluse end proovile panna, tõstab seeläbi kooride taset ning annab ülevaate ka teiste poistekooride tegevusest. Korraldajate sooviks on, et koorid ei pelgaks võistulaulmisel osalemist ning võtaks seda kui eesmärki, mis annab hooajale mõtte ja tegutsemistahte.

Võistulaulmisele lisaks on osalevatel kooridel vaba aja olemasolul võimalus tutvuda AHHAA keskuse ning Eesti Rahva Muuseumis pakutavaga. Täpsed hinnad selguvad septembri lõpuks.

Võistulaulmise kategooriad:

1.  A – kategooria – klassikaline poistesegakoor

2. B1 – kategoorias (SAB) kolmehäälne poistekoor

3. B2 – kategooria (SSA) kolmehäälne poistekoor

4. C1 – kategooria – stuudiote ja muusikakallakuga koolide kahehäälsed poistekoorid

5. C2 – kategooria – tavakoolide kahehäälsed poistekoorid

6. D – kategooria –  ühehäälsed poistekoorid

Võistulaulmine lõpeb parimate kooride kontserdiga. Registreerimine võistulaulmisele on avatud kuni 31. oktoobrini 2021.

Reglement ning täpsem info EMLS koduleheküljel www.emls.ee  tööplaan/poistekooride võistulaulmine 2022.

Ootame aktiivset osavõttu ning head laululusti!