Uudised

Eesti Kammerkooride Liidu uus juhatus

Pühapäeval, 16. mail toimus Eesti Kammerkooride Liidu iga-aastane volikogu. Lisaks majandusaasta aruandele kinnitati ametisse uus juhatus ning kõik liikmeskoorid andsid ülevaate oma tegevusest viimase aasta jooksul, samuti viiruse mõjust kooritööle.

Juhatus valis uueks esinaiseks Karin Kuulpaki.

Karin Kuulpak: “Olen viimase kahe aasta jooksul liidu tegemistes aktiivselt kaasa löönud, sestap hästi kursis ühenduse tööga. Mind huvitab Eesti koorimaastiku ja EKKL-i käekäik ning soovin panustada liidu igakülgsesse arengusse. Tahan veelgi enam struktureerida EKKL-i tegevust, parendada kommunikatsiooni ja suurendada liikmeskonda. Kindlasti jätkame motivatsioonipäevade ja traditsiooniliste kontsertsarjade korraldamist. Koorimuusika maastik on küllaltki kitsas ning seda enam pean oluliseks head koostööd ja läbikäimist sama valdkonna tegijatega. Soovin, et Eesti Kammerkooride Liit jätkaks tegevust läbipaistvalt ning oleks teistega võrdväärne Kooriühingu alaliit. Pean oluliseks aktiivset kaasarääkimist ning osalemist kultuuri- ja koorivaldkonnas, aga ka kultuuripoliitikas.”

Juhatusse kuuluvad:
Karin Kuulpak
Kristel Üksvärav
Kristina Sildos
Küllike Joosing
Maarja Helstein

Juhatuse liikmete volitused kehtivad 2023. aasta maikuuni.