Uudised

Koori- ja orkestriproovide korraldamine sügishooajal

Lugupeetud dirigendid, koori- ja orkestrivanemad ning kultuurikorraldajad,

Alates 26. augustist tuleb enamikus korraldatud tegevustes kõigil osalejatel alates 18. eluaastast hakata esitama COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või eelnevalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. See tähendab, et ka koori- ja orkestriproove saab teha ainult juhul, kui kõik lauljad/mängijad tulevad tõendiga.

Tõendi kontrollimise kohustus on korraldajal ehk siis meie puhul koori- või orkestri dirigendil või -vanemal. Sellist varianti, et saadame lihtsalt lauljatele/mängijatele asjakohase kirja ja igaüks ise vastutab, praegu ei ole – tõendit tuleb proovi alguses siiski reaalselt kontrollida.

Koroonatõendi tegemiseks on 3 võimalust:

  • kui olete täielikult vaktsineeritud (Johnsoni puhul 1 doos ühest, teiste vaktsiinide puhul enamasti 2 doosi kahest) ning viimase doosi saamisest on möödunud vähemalt 1 nädal (Pfizer) või 2 nädalat (teised vaktsiinid), siis saate minna aadressile digilugu.ee, luua sertifikaadi ning printida selle välja;
  • kui olete haiguse läbi põdenud kuni 6 kuud tagasi, saate samuti minna aadressile digilugu.ee, luua seal vastava sertifikaadi ja printida selle välja; 
  • kui te ei ole vaktsineeritud ega ka haigust läbi põdenud, saate teha Confidos, Synlabis või apteegis koroonatesti (PCR või antigeenitest) hiljemalt 72 või 48 tundi enne proovi  ning sel juhul tuleb samuti kaasa võtta negatiivse testi sertifikaat või näidata kohapeal tulemust telefoniäpis testi.me.

Kuni 17-aastased osavõtjad tõendit esitama ei pea, st näiteks mudilas- ja lastekooride puhul tuleb  tõendeid kontrollida vaid õpetajatel.

Kuna testimine Synlabis, Confidos või apteegis võib olla suhteliselt kallis, võib koor/orkester korraldada lauljatele/mängijatele, kellel tõendit pole, ka kiirtestimist kohapeal enne proovi või kontserti.

Maski võib proovis samuti kanda, kuid see ei asenda tõendikohustust.

Kui korraldate koori/orkestrikontserti, tuleb samuti kontrollida kontserdikuulajate covid-tõendeid. Sel juhul on tegemist avaliku üritusega ning kuulajaid kohapeal ise kiirtestida ei tohiks, küll aga on võimalik tellida teenuse osutaja, kellel on testide tegemise õigus. Kui tegemist on suhteliselt väikese kuulajate arvuga koorikontserdiga, pole testimise korraldamine enamasti majanduslik mõistlik, aga korraldajal pole selleks ka kohustust.

Siseruumides toimuvate tegevuste korral on oluline lisaks tõendite kontrollimisele või testimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine.

Tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel. St kui koor annab kontserdi linnaväljakul, kultuurimaja ees vm, kus kuulajad tulevad-lähevad, ei ole tõendeid kontrollida vaja.

Vaata infot COVID tõendi ja selle kontrollimise kohta SIIT:
https://www.kul.ee/covid-tervisetoend
https://www.kriis.ee/et/uudised/covid-toendite-kontrollimine-muutub-tanasest-lihtsamaks

Juhiseid korraldajale saad vaadata SIIT:
https://www.kul.ee/uudised/juhendid-ja-suunised-koroonaolukord-ja-kultuurivaldkond

Haiged jäävad karantiini

Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19, ei tohi ka alates diagnoosimisest kuni terveks tunnistamiseni elukohast lahkuda.

Lähikontaktsed on 10 päeva eneseisolatsioonis

COVID-19 haigega koos elavad või kokku puutunud lähikontaktsed peavad jääma eneseisolatsiooni 10 päevaks ning tohivad väljaspool elukohta liikuda piiratud ulatuses üksnes juhul, kui neil pole haigustunnuseid.

Kodust tohib lahkuda igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks, kui see pole muul viisil võimalik, ja õues viibimiseks, kui võetakse kasutusele kõik meetmed haiguse võimaliku leviku tõkestamiseks ning toimitakse Terviseameti juhiste kohaselt.

Eneseisolatsiooni EI PEA jääma lähikontaktne, kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja kelle arst on terveks tunnistanud (viimase 6 kuu kestel) või kes on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise. Vaktsineerimiskuuri lõpust ei ole tohi olla möödunud rohkem kui aasta.

Palun andke teada, kui sooviksite Kooriühingu kaudu saada oma kollektiivile kiirteste hinnaga 4-5 € tükk! Kui huvilisi on piisavalt palju, saame teha ühise ostu – suures koguses ostmise puhul saab testid soodsama hinnaga!

Küsimusi, ettepanekuid ja testisoove ootame aadressil kaie.tanner@kooriyhing.ee