Uudised

Avanevad uued kriisiabi toetused rahvaülikoolidele, rahvamajadele ja käsitööühendustele ning rahvakultuuri kollektiividele

6.-20. oktoobrini saab taotleda kriisiabi toetusi rahvaülikoolidele, rahvamajadele ja käsitööühendustele ning rahvakultuuri kollektiividele.

Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 15 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemisest. Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

„COVID- 19 puhangust tingitud erakorraline abi rahvaülikoolidele, rahvamajadele ja käsitööühendustele“ toetusmeetmega luuakse mehhanism organisatsioonide tõendatud kriisikahjude kompenseerimiseks. Täpsemad tingimused on välja töötatud sõltuvalt sektori spetsiifikast ja kahjude esialgselt prognoositud ulatusest. Abipaketi eelarve moodustus kevadise kriisabi toetuse jäägist ja mille suurus on 300 000 eurot.

“COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede rahvakultuuri kollektiividele” kriisiabi toetus on suunatud kollektiivide juhendamisega vahetult seotud isiku või isikute (näiteks koorijuht, abidirigent, kontsertmeister, klaverisaatja, orkestrijuht, rahvatantsujuht, rahvamuusikakollektiivi juht, harrastusteatri juht, folkloorirühma juht, käsitööringijuht) tööjõukulude katmisele või hüvitamisele.

Abipaketi eelarve moodustub samuti kevadise kriisabi toetuse jäägist. Toetuse eelarve on 50 000 eurot.

Taotluse saab esitada esindusõiguslik isik või selleks volitatud isik Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Toetuste menetlejaks on Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Lisainfo

Margit Salmar
Toetusmeetmete osakonajuhataja
tel: 600 9165
margit.salmar@rahvakultuur.ee