Uudised

Avanenud on uus koolitushooaeg Eesti Rahvakultuuri keskuses

Eesti Rahvakultuuri Keskus (ERK) pakub uuel hooajal kursusi rahvakultuuri elujõulisuse toetamiseks, innustades koolitustel omandatut edasi andma. Toetav õpikeskkond uute teadmiste ja oskuste omandamiseks ning üksteiselt õppimiseks ootab õppijaid nii  Viljandis, Tallinnas, erinevates maakondades kui veebis.

Kultuurikorraldaja kutsestandardi kompetentside arendamisele ja kultuuriorganisatsiooni juhtimisele keskendutakse Kultuurikorraldaja täienduskursusel, mille koolitused toimuvad vaheldumisi Tallinnas ja Viljandis.

Rohe- ja digipöördega arvestamine on muutunud nii kultuuris osalemises kui ka vahendamises ülioluliseks.

Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamisoskuste ja digipädevuste tõstmiseks toimub kursus  Audiovisuaalsed väljendusvahendid kultuuritöös.

Kursusel Sotsiaalselt vastutustundlik festivalikorraldus käsitletakse festivalikorralduse ideed mitme kandi pealt,

rõhuasetusega keskkonnateadlikkusele ja  riskianalüüsile.

Vaimse kultuuripärandi süvakursus toetab kogukonna eestvedajaid ja kodu-uurijaid, et kohalik pärand oleks elavas kasutuses ning Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu rikastuks sissekannetega meie eriilmelisest vaimsest pärandist.

Rahvakultuurivaldkonna vabaühendused – koorid, tantsurühmad jms on toimiva kodanikuühiskonna oluline osa.

Vabaühenduste tegutsemisvõimekuse tõstmiseks pakume kollektiivide juhtidele õpiampse MTÜ toimimisestMTÜ raamatupidamise korraldamisest,

MTÜ tegevuse rahastamisvõimalustestAutori ja esitajaõigustest.

Erialaseid oskusi saab omandada rahvatantsujuhtidele suunatud täienduskoolitustel. Nii jätkavad tööd Rahvatantsujuhtide kool,

Algaja rahvatantsujuhi jätkukoolitus Lõuna-Eestis kui Algaja rahvatantsujuhi koolitus Ida-Virumaal, mis COVID-19 piirangute tõttu seni pausil olid. Tantsualase kõrgharidusega kollektiivijuhtidele on algamas mitme osaline  Rahvatantsujuhtide kooli täienduskoolitus. mis täidab lünga 7. taseme kutseeksamiks valmistumisel.

Pilliõppe kursused toimuvad aastaid koos Pärimusmuusika Keskusega. Ka sellel hooajal saab meie Tallinna koolitusruumides õppida nii kannelt kui osaleda pilliklubis.

Kuna tänane õppija kujundab ise oma õpirajad ning suund on kooliprogrammide ja täienduskoolituse lõimumisele, on uuel hooajal olulisel kohal koostöö TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga. Jätkub kevadel alanud Viljandimaa rahvarõivakool ja Kultuuripärandi akadeemias vaimse kultuuripärandi ning kultuuriprojektide rahastamise moodul.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse ERK õpiteekond on Sulle avatud!

Tutvu meie koolitustega SIIN