Uudised

Avanenud on laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu II taotlusvoor

Alates 2021. aastast saab Eesti Rahvakultuuri Keskuse kaudu küsida toetust laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhendajate tööjõukulude katmiseks. II taotlusvoor on avatud 31. augustini ja makseid tehakse tagasiulatuvalt 1. aprilli 2021. aasta seisuga.

Taotlusvooru eelarve on 2 041 065 eurot.

Toetuse eesmärk on väärtustada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevaid kollektiivijuhte, andes neile võimaluse töötasu tõusuks sh kehtestades miinimum tasumäära. Luua laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiivijuhtidele sotsiaalsed garantiid (puhkusetoetus jne) ja korrastada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide maastikku juhendajate palkamisel ning tagada laulu- ja tantsupeoliikumise traditsiooni jätkusuutlikkus.

Lisainfot taotlusvooru kohta saab Eesti Rahvakultuuri Keskuse kodulehelt