Uudised

Avalik pöördumine Eesti Vabariigi peaministri, kaitseministri ja kultuuriministri poole

Eesti Muusikanõukogu koos oluliste muusikavaldkonna organisatsioonide ja institutsioonidega väljendavad suurt muret Kaitseväe orkestri, kui muusikakultuuri jaoks olulise kollektiivi, likvideerimisplaani osas.  Täna, 17. mail saadeti ühiselt pöördumine Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallasele, kaitseminister Kalle Laanetile ning kultuuriminister Anneli Otile.

Avalik pöördumine allakirjutanud organisatsioonidega on toodud kirja all:

Austatud peaminister Kaja Kallas,
lugupeetud kaitseminister Kalle Laanet ja
kultuuriminister Anneli Ott,

pöördume Teie poole sügava murega, mis tekkis 16. mail k.a. ajakirjanduse vahendusel saabunud
uudisest Kaitseväe orkestri likvideerimise kohta selle aasta septembrist.
102-aastane orkester on olnud mitte pelgalt üks meie riigi sümboleid, mida näevad ja kuulevad riigi
kodanikud pidupäevadel ja teiste riikide juhid meie kultuurriiki külastades, vaid ka professionaalse
puhkpillimuusika kroonijuveel ja kontsertorkestrina asendamatu koostööpartner erinevatele
institutsioonidele üldlaulupidudest arvukate kontserdikorraldajateni. Just suuresti tänu Kaitseväe
ning Politsei- ja Piirivalveorkestritele on meie heliloojatel säilinud traditsioon ja võimalus luua
keerukamat puhkpillimuusikat. Kaitseväe orkester olnud ainus kollektiiv, mis süstemaatiliselt arendab
ja jäädvustab meie tseremoniaalmuusikat.
Kokkuhoid ei tohi alata sellest, mille kaitsmise nimel me oma võitlusvõimet ja lahinguvalmidust
kasvatame – see on Eesti kultuur. Professionaalse muusiku ettevalmistus on kaugelt pikem, kui
mistahes teisel erialal kaitseväes, kõrgtasemega muusikakollektiivi üles ehitamise aeg aga mõõdetav
aastakümnetega. Paljude inimeste töö purustamine ühe eelarvekärpega pole kohane institutsioonile,
kes meid kaitsma peaks. Selle sammuga ei heiduta me mitte oma riigi vastaseid, vaid arvukaid noori
eemale puhkpillimuusiku elukutsest ning võimalusest teenida oma riiki relvaga, mille käsitsemist on
õpitud 15–20 aastat – pilliga.
Paneme Teile, austatud valitsuse liikmed, südamele, et professionaalne kultuur, mille oluline osa
Kaitseväe orkester on olnud, pole isetekkiv või -reguleeruv ökosüsteem, vaid meie kõigi igapäevane
hool, kohustus ja pingutus. Palume Teilt Kaitseväe orkestri, kui Eesti muusikakultuuri olulise
kollektiivi säilitamist.

Eesti Muusikanõukogu
Ivari Ilja, president

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Margus Pärtlas, prorektor

Rahvusooper Estonia
Ott Maaten, peadirektor

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester
Kristjan Hallik, juhatuse liige

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
Margus Toomla, juhatuse liige

Eesti Kontsert
Kertu Orro, juhatuse liige

Eesti Interpreetide Liit
Henry-David Varema, juhatuse esimees

Eesti Heliloojate Liit
Märt-Matis Lill, esimees

Eesti Kooriühing
Hirvo Surva, esimees

Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Kaido Kivi, esimees

Eesti Meestelaulu Selts
Indrek Vijard, esimees

Eesti Naislaulu Selts
Margit Võsa, esinaine

Eesti Segakooride Liit
Veronika Portsmuth, esimees

Eesti Sümfooniaorkestrite Liit
Edmar Tuul, juhatuse liige

Puhkpillimuusika koda
Harry Illak, tegevsekretär

Pärnu Linnaorkester
Helen Erastus, direktor

Tallinna Filharmoonia ja Tallinna Kammerorkester
Margit Tohver-Aints, direktor

Politsei- ja Piirivalveorkester
peadirigent Hando Põldmäe

Eesti Muusika Infokeskus
Evi Arujärv, direktor