Kas olete laulnud? Segakoorilaule 2021

Noodiraamat sisaldab 8 erineva raskusastmega teost segakoorile tänapäevastelt eesti autoritelt. Enamik teoseid on sündinud viimase paari aasta jooksul.
Kogumiku pealkiri on inspireeritud Mari Amori koorilaulu “Jumala juurde saamise test” Valdur Mikita poolt kirjutatud teksti ühest korduvast fraasist: “Kas olete laulnud?”.
Noot on varustatud inglisekeelsete sisukokkuvõtetega.
Kogumik on müügil värskes veebipõhises noodipoes ja on kohe peale ostu pdf-failina allalaetav aadressil https://noodiriiul.ee/noot/segakoorilaule-2021/.
Noodi hind on 12 €.