Covid-19 info

Piirangud kooridele alates 1. novembrist 2021

Eesti Kooriühing kinnitas koostöös kultuuriministeeriumi ning haridus-ja teadusministeeriumiga üle otseselt koori- ja orkestriproove ja esinemisi puudutavate piirangute info.

· Proovis osalejate arv ei ole piiratud. Siiski pole väga suurte, mitmete piirkondade ja kümnete kollektiivide kokkupuudet eeldavate sündmuste korraldamine praeguses olukorras mõistlik.

· Proovis tuleb kanda maske, kui see on vähegi võimalik (puhkpilliorkestrite puhul paraku näiteks ei ole võimalik, seega seal neid kanda ei saa).

· Avalikul esinemisel koorid ja orkestrid maske kandma ei pea.

· Tegevustes saavad osaleda täiskasvanud inimesed (19 ja vanemad) kehtiva koroonatõendi alusel, mis tõendab nende haiguse läbi põdemist viimase kuue kuu jooksul või vaktsineeritust. Negatiivse kiirtesti/antigeen-testi/PCR-testi alusel proovis osalemine ei ole lubatud.

· Vaktsineeritud/Covid-19 läbi põdenud inimesed lähikontaktsuse korral isolatsiooni jääma ei pea, kuid see on tungivalt soovitatav, kui lähikontaktne on pereringis.

ALAEALISTE (alla 19-aastased) osalemine koori- ja orkestritegevustes:

· Proovis osalejate arv ei ole piiratud. Siiski pole väga suurte, mitmete piirkondade ja kümnete kollektiivide kokkupuudet eeldavate sündmuste korraldamine praeguses olukorras mõistlik.

· Proovis tuleb vähemalt 12-aastastel lastel kanda maske, kui see on vähegi võimalik (puhkpilliorkestrite puhul paraku näiteks ei ole võimalik, seega seal neid kanda ei saa). Alla 12-aastased maske kandma ei pea.

· Avalikul esinemisel koorid ja orkestrid maske kandma ei pea.

· Koroonatõendit huvitegevuses ja -hariduses osalemiseks alla 19-aastastel vaja ei ole.

· Lähikontaktsuse korral kehtib kuni 19-aastastel huvitegevuses ja huvihariduses osalejatel samasugune testimise ja eneseisolatsiooni kord nagu koolielus: lähikontaktsuse korral tuleb 4. päeval pärast kontakti teha PCR-test. Kui see on negatiivne, saab naasta huvitegevuse juurde, seni tuleb olla eneseisolatsioonis

· Praegu koolides tehtav laste kiirtestimine ei laiene huviharidusse ja huvitegevusse, st koorid ega orkestrid lapsi testima ei pea.

· Meelelahutuses, kinos, teatris, spaas jt tegevustes saavad alla 12-aastased lapsed osaleda ilma testimiseta ja COVID-19 tõendita, 12–17-aastased peavad aga esitama COVID-19 tõendi või tõendi tervishoiuteenuse osutaja tehtud PCR-testi (tehtud kuni 72 h varem) või antigeeni testi (tehtud kuni 48 h varem) negatiivse tulemuse kohta. SEE EI PUUDUTA osalemisest huvitegevuses ja huvihariduses (st proovides ja esinemistel), aga tuleb arvestada, et kui soovite oma koori/orkestriga minna kontserdile, muuseumi, kinno või ka koori/orkestrilaagrisse mõnda majutusasutusse vms, siis neis kohtades võib tõendinõue rakenduda!

Kollektiivide juhendajad:

· Juhendajate puhul (dirigendid, koormeistrid, hääleseadjad, klaverisaatjad jne), kellel on kollektiivis töösuhe, paneb tööandja poolt koostatud riskianalüüs paika, millised meetmed viiruse leviku tõkestamiseks juhendaja puhul kasutusele võtta. Seda, kas juhendaja peab proovides kandma maski, olema vaktsineeritud ja/või ennast testima, otsustab tööandja. Siiski tuleb arvestada sellega, et väljaspool tavalist proovitegevust (esinemisel, reisimisel, koori- või orkestrilaagris, ühisüritusel osalemisel vm) võib vaktsineerimata juhendaja osalemine osutuda võimatuks.

· Iga kollektiiv otsustab juhendaja ja tööandja kokkuleppel, kes ja kuidas kontrollib kollektiiviliikmete koroonatõendi olemasolu.

Tervislikel põhjustel maski mitte kandmine/mitte vaktsineerimine

Kui inimene ei saa tervislikel põhjustel kanda maski ja/või end vaktsineerida, peab ta selle kohta esitama arsti poolt väljastatud tõendi.

Üldiste reeglitega on võimalik tutvuda leheküljel: www.kriis.ee

Covid-19 info alates 26.augustist 2021

Alates 26. augustist 2021tuleb enamikus korraldatud tegevustes kõigil osalejatel alates 18. eluaastast hakata esitama COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või eelnevalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. See tähendab, et ka koori- ja orkestriproove saab teha ainult juhul, kui kõik lauljad/mängijad tulevad tõendiga.

Tõendi kontrollimise kohustus on korraldajal ehk siis meie puhul koori- või orkestri dirigendil või -vanemal. Sellist varianti, et saadame lihtsalt lauljatele/mängijatele asjakohase kirja ja igaüks ise vastutab, praegu ei ole – tõendit tuleb proovi alguses siiski reaalselt kontrollida.

Koroonatõendi tegemiseks on 3 võimalust:

 • kui olete täielikult vaktsineeritud (Johnsoni puhul 1 doos ühest, teiste vaktsiinide puhul enamasti 2 doosi kahest) ning viimase doosi saamisest on möödunud vähemalt 1 nädal (Pfizer) või 2 nädalat (teised vaktsiinid), siis saate minna aadressile digilugu.ee, luua sertifikaadi ning printida selle välja;
 • kui olete haiguse läbi põdenud kuni 6 kuud tagasi, saate samuti minna aadressile digilugu.ee, luua seal vastava sertifikaadi ja printida selle välja; 
 • kui te ei ole vaktsineeritud ega ka haigust läbi põdenud, saate teha Confidos, Synlabis või apteegis koroonatesti (PCR või antigeenitest) hiljemalt 72 või 48 tundi enne proovi  ning sel juhul tuleb samuti kaasa võtta negatiivse testi sertifikaat või näidata kohapeal tulemust telefoniäpis testi.me.

Kuni 17-aastased osavõtjad tõendit esitama ei pea, st näiteks mudilas- ja lastekooride puhul tuleb  tõendeid kontrollida vaid õpetajatel.

Kuna testimine Synlabis, Confidos või apteegis võib olla suhteliselt kallis, võib koor/orkester korraldada lauljatele/mängijatele, kellel tõendit pole, ka kiirtestimist kohapeal enne proovi või kontserti.

Maski võib proovis samuti kanda, kuid see ei asenda tõendikohustust.

Kui korraldate koori/orkestrikontserti, tuleb samuti kontrollida kontserdikuulajate covid-tõendeid. Sel juhul on tegemist avaliku üritusega ning kuulajaid kohapeal ise kiirtestida ei tohiks, küll aga on võimalik tellida teenuse osutaja, kellel on testide tegemise õigus. Kui tegemist on suhteliselt väikese kuulajate arvuga koorikontserdiga, pole testimise korraldamine enamasti majanduslik mõistlik, aga korraldajal pole selleks ka kohustust.

Siseruumides toimuvate tegevuste korral on oluline lisaks tõendite kontrollimisele või testimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine.

Tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel. St kui koor annab kontserdi linnaväljakul, kultuurimaja ees vm, kus kuulajad tulevad-lähevad, ei ole tõendeid kontrollida vaja.

Vaata infot COVID tõendi ja selle kontrollimise kohta SIIT:
https://www.kul.ee/covid-tervisetoend
https://www.kriis.ee/et/uudised/covid-toendite-kontrollimine-muutub-tanasest-lihtsamaks

Juhiseid korraldajale saad vaadata SIIT:
https://www.kul.ee/uudised/juhendid-ja-suunised-koroonaolukord-ja-kultuurivaldkond

Haiged jäävad karantiini

Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19, ei tohi ka alates diagnoosimisest kuni terveks tunnistamiseni elukohast lahkuda.

Lähikontaktsed on 10 päeva eneseisolatsioonis

COVID-19 haigega koos elavad või kokku puutunud lähikontaktsed peavad jääma eneseisolatsiooni 10 päevaks ning tohivad väljaspool elukohta liikuda piiratud ulatuses üksnes juhul, kui neil pole haigustunnuseid.

Kodust tohib lahkuda igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks, kui see pole muul viisil võimalik, ja õues viibimiseks, kui võetakse kasutusele kõik meetmed haiguse võimaliku leviku tõkestamiseks ning toimitakse Terviseameti juhiste kohaselt.

Eneseisolatsiooni EI PEA jääma lähikontaktne, kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja kelle arst on terveks tunnistanud (viimase 6 kuu kestel) või kes on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise. Vaktsineerimiskuuri lõpust ei ole tohi olla möödunud rohkem kui aasta.

Palun andke teada, kui sooviksite Kooriühingu kaudu saada oma kollektiivile kiirteste hinnaga 4-5 € tükk! Kui huvilisi on piisavalt palju, saame teha ühise ostu – suures koguses ostmise puhul saab testid soodsama hinnaga!

Küsimusi, ettepanekuid ja testisoove ootame aadressil kaie.tanner@kooriyhing.ee

Covid-19 info alates 01.02.2021


Koori- ja puhkpilliorkestriproove võib läbi viia Harjumaal ja Ida-Virumaal alates 01.02.2021, üle Eesti alates 03.02.2021 järgmistes tingimustes (siseruumides):

 • Lauljad/mängijad on proovis paigutatud istuma 2 m vahedega ja nn “maleruutu”. 
 • Prooviruumi valides võiks arvestada, et laulja/mängija kohta oleks ruumi ca 4 m2. Ehk siis kümnekesi proovi tegemiseks peab olema vähemalt 40 m2 ruum, kahekümne jaoks vähemalt 80 m2 ruum jne.
 • Lauljate/mängijate vahe arvestamiseks on lihtne kasutada ühe tavalise kontserdisaali/teatri tooli laiust, mis on ca 50 cm. Ehk siis kahe laulja/mängija vahele peaks mahtuma 4 tühja tooli.
 • Tagada tuleb, et ruumi täituvus ei oleks üle 50%.

NB! Paljude nõuetes deklareeritud „ruumi täituvus 50 %“ võib-olla natuke eksitav, sest jätab mulje, nagu võiks 80-kohalises ruumis 40 inimest laulda ning tuleks lihtsalt inimesed üle ühe tooli istuma panna. Tegelikult tuleb kahemeetrise vahede hoidmise vajaduse juures enamuses ruumides täituvus palju väiksem kui 50 % ja 2+2 nõude järgimine on esmane.

Vaata kõiki piiranguid siit: https://valitsus.ee/uudised/valitsus-kiitis-heaks-ule-eestilised-covid-19-torje-piirangud

COVID-19 käitumisjuhend avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele.
Versiooni kuupäev: 01.02.2021

See juhend on tugimaterjal organisatsioonidele ja asutustele, kes korraldavad avalikes kohtades ja avalikkusele mõeldud üritusi ja koosviibimisi. Sellised üritused on näiteks avalikkusele avatud kaubandusüritused, kinoseansid, etendused, kontserdid, konverentsid, laadad ja festivalid. Samadest põhimõtetest on võimalik lähtuda ka kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu istungite pidamisel, isikute vabatahtlike ühenduste üldkoosolekute pidamisel jms.


Juhend lähtub Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ ning on muudetud vastavalt:

12.11.2020 korralduse nr 282 muutmise korraldusele nr 411

 1. 23.11.2020 korralduse nr 282 muutmise korraldusele nr 417
 2. 03.12.2020 korralduse nr 282 muutmise korraldusele nr 427
 3. 10.12.2020 korralduse nr 282 muutmise korraldusele nr 440
 4. 23.12.2020 korralduse nr 282 muutmise korraldusele nr 462
 5. 15.01.2021 korralduse nr 282 muutmise korraldusele nr 16
 6. 30.01.2021 korralduse nr 282 muutmise korraldusele nr 48

Vabariigi Valitsuse korralduste terviktekstid on kättesaadavad Riigi Teatajast ja internetileheküljelt: www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid.

Juhend on jagatud kolmeks osaks:
1) üldised nõuded kultuuri- ja avalike ürituste korraldamisele ja kultuuriasutustele;
2) suunised ja soovitused teemade kaupa (nt töötajate tervishoid, ohutus);
3) suunised ja soovitused ürituste liikide kaupa.

COVID-19 on nakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähikontaktil nakkusohtliku inimesega, kellel on iseloomulikud sümptomid. See tähendab, et viirust on võimalik saada nakatunud inimesega lähikontaktis olles või saastunud pindade ning käte kaudu. Viirus levib kiiremini siseruumides ning riskirühmadel (sh vanemaealistel) on suurem risk haiguse raskekujuliseks kulgemiseks, tüsistusteks ning haiglaravi vajaduseks.

Ettevalmistamisel tekkivate lisaküsimuste puhul on võimalik konsulteerida kohaliku omavalitsuse üksuse, Terviseameti ja Kultuuriministeeriumiga.
Juhendit täiendatakse piirangute leevendamise või tingimuste muutmise järgi.

1.Üldised nõuded kultuuri- ja avalike ürituste korraldamisele ning kultuuriasutustele

Avalikes siseruumides viibijad peavad kandma kaitsemaski. See kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Maskide kättesaadavuse tagab korraldaja, kes võib neid ise jagada või müüa või paluda üritusele tulijatel need endale enne soetada.

NB! Maskina on käsitletavad visiirid, meditsiinilised maskid, korduvkasutatavad maskid, ise valmistatud maskid või kaelussallid, mis püsivad ette tõmmates nina ja suu ees.

Piirangute muutused võrreldes varem kehtinud piirangutega jõustuvad järgmiselt:
Harjumaal ja Ida-Virumaal alates 1. veebruarist 2021
mujal Eestis alates 3. veebruarist 2021


Meelelahutusteenuse osutamise kohtades kehtivad sarnased põhimõtted nagu toitlustusasutustes. Liikuda tohib kuni 6-liikmelistes rühmades, kes peavad teistest rühmadest hoidma vähemalt 2-meetrist vahemaad. Klientide jaoks peab asutus ajaveetmiseks kell 21.00–6.00 suletud olema. Ruumi maksimaalne täituvus tohib olla kuni 50%. Kummalgi juhul ei laiene 6 inimese piirang perekondadele.

Statsionaarsete istekohtadega siseruumi üritustel kehtib kuni 50% ruumitäituvuse nõue, osalejate ülempiiriga 400 inimest. Inimesed peavad istuma hajutatult. Väljaspool istekohtadega ala tuleb liikuda 2 + 2 reeglit järgides. Reegel ei laiene perekondadele või juhtudele, kus seda pole võimalik mõistlikult tagada. Piirangud kehtivad näiteks teatrietendustele, kinoseanssidele, kontsertidele, konverentsidele, kuid ka püsi-istekohtadega jumalateenistustele ning avalikele usulistele talitustele.

Statsionaarsete istekohtadeta siseruumides on tegevused lubatud üksnes juhul, kui külastajatele saab tagada nummerdatud istekohad. Kehtib kuni 50% ruumitäituvuse nõue, osalejate ülempiiriga 250 inimest. Inimesed peavad istuma hajutatult. Väljaspool istumisala peab liikuma 2 + 2 reegli järgi. Öised üritused ei ole lubatud – tegevused peavad lõppema hiljemalt 21.00 ja ei tohi alata enne kella 6.00 hommikul. Ilma osalejatele tagatud nummerdatud istekohtadeta ei ole avalike ürituste korraldamine lubatud.

NB! Statsionaarsete istekohtadena käsitletakse püsivalt ruumi ettenähtud istekohti, mis on nummerdatud või muul viisil märgistatud ja alaliselt publikule või osalejatele kasutamiseks määratud. Sealjuures peetakse silmas istekohti, mis on põhiplaani vms püsiva lahendusega ruumi määratud, kuid mida vahetatakse istmekohtadeta põrandaala vastu samas toimumiskohas muude ürituste korraldamiseks.

Sealjuures ei tohi ühel üritusel osalejad (vastavalt üritusel osalejate piirarvudele) kokku puutuda teisel üritusel (sh sama ürituse alaüritused erinevates toimumispaikades) osalejatega ürituste toimumise ajal, nende vahel, enne ja pärast.

Siseruumides tohib päevas ülalmainitud piirarvudest suurema osalejate arvuga üritusi korraldada juhul, kui üritus toimub paralleelselt erinevates ruumides, millel ei ole ühiselt kasutatavat pinda ega õueala ja millel on eraldi sisse- ja väljapääsud, ning üheski ruumis ei ole lubatud piirarvust rohkem inimesi.

NB! Esinejaid ja korraldajaid ei arvestata külastajate või osalejate arvu hulka, kui on tagatud, et esinejad ja korraldajad ei puutu külastajatega vahetult kokku, v.a lühikontaktid, nagu pileti kontrollimine, riiete hoiule võtmine jms.

Piirangud ei kohaldu ilma kohalviibiva publikuta veebiülekannetele ning ürituste, sh teatrietenduste salvestustele, millest võtavad füüsiliselt osa professionaalsed esinejad ja tehniline meeskond.

Lisaks peab ürituse korraldaja tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Toitlustus- ja meelelahutusasutused peavad sulgema kohapeal viibivatele külastajatele oma uksed kella 21.00-st kuni kella 6.00-ni hommikul. Toidu kaasamüük ja -ost jääb lubatuks. Kella 21.00-st tohivad oma uksed avatuks jätta statsionaarsete istekohtadega kultuuriasutused, nagu teatrid, kinod, kontserdisaalid.

Huvihariduse ja -tegevuse korraldamisel tuleb arvestada järgmist:
Õues kehtib grupipiirang 50 inimest ning peab olema tagatud, et teiste rühmadega kokku ei puututa. Sarnaselt teiste avalike teenustega peab teenuse osutaja ka huvitegevuse, täiendkoolituse ja täiendõppe korraldamisel tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt. Lisaks tuleb ühiskasutatavad asjad pärast iga kasutuskorda desinfitseerida.
Siseruumides peab olema tagatud ruumi kuni 50% täituvus ning:
o kontaktne või kõrge riskiga tegevus on lubatud üksnes juhul, kui see toimub kogu tegevuse või treeningu vältel kahe sama isiku vahel ning kui hoitakse teiste isikutega (sh juhendajaga) vähemalt 2-meetrist vahemaad, v.a koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole võimalik mõistlikult tagada. Tagatud peab olema, et teiste isikutega, kes samas ruumis tegevusi harrastavad, kokku ei puututa;
o kui tegevuse ajal puudub osalejate vahel kontakt või kui tegevus on kontaktne, kuid madala riskiga, võib osalejate arv rühmas olla kuni 11 isikut (sh juhendaja) ning tagatud peab olema, et teiste rühmadega kokku ei puututa, v.a koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole võimalik mõistlikult tagada.

NB! Erinevate riskiastmetega tegevuste loetelud on avaldatud Terviseameti kodulehel.
Kontaktsed või suure riskiga tegevused on näiteks puhkpillimäng, laulukoorid ja -ringid, tantsimine, harrastusteatrite tegevus, isikuteenindusega seotud koolitused.
Mittekontaktsed või väikese riskiga tegevused on näiteks teooriatunnid kõikides huvialavaldkondades, tehnika-, kunsti- ja multimeediaringid, käsitöö, fotograafia, raamatuklubi, keelpillide, rütmipillide ja klahvpillide mäng, kodundus, modellindus, moekoolid, loodusringid, floristika, keeleõpe, pühapäevakoolid, lauamänguklubid, väitlusringid.

Avalikud üritused, mille osalejatele kehtestatud tingimused võivad erineda eelnimetatust, on lubatud järgmistel tingimustel:

 1. tegemist on ülekaaluka ühiskondliku või riikliku huviga üritusega;
 2. ürituse toimumise asukoha kohaliku omavalitsuse üksus on esitanud seisukoha tegevuse elluviimise kohta;
 3. Terviseamet on esitanud arvamuse ürituse korraldaja poolt COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks koostatud riskide maandamise plaani sobivuse kohta.

  Avalike sündmuste puhul, mille kohta annab loa kohaliku omavalitsuse üksus, teeb viimase otsuse kohaliku omavalitsuse üksus. Üksusel on õigus vajaduse järgi piiranguid kitsendada.

2. Suunised teemade kaupa

NB! Tegemist on prognoosiga. Kui epidemioloogiline olukord ei ole avalike ürituste korraldamiseks soodne, ei ole eeltoodud osalemispiirangute leevendamist võimalik rakendada.

Kõik olulised üldjuhendid (puhastus, toitlustus, haigestumine viirusesse töökohal jm) leiab Terviseameti kodulehelt: https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-haigus-covid-19-trukised-ja-juhendmaterjalid.


Telefonidesse soovitame laadida HOIA rakenduse: https://www.hoia.me/.
Palume korraldajatel jagada infot HOIA rakenduse ning muude meetmete kohta.
Kampaania materjalid leiab aadressilt https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-trukised.

Töökorraldus

Korraldaja valib töötajatele isikukaitsevahendid riskianalüüsi põhjal, hinnates töötajate riskirühma kuulumist ja töö eripära. Riskianalüüsis hinnatakse töökeskkonnast tulenevaid riske (sh nakkusohtu) ning meetmeid nende riskide maandamiseks.

Vt ka juhendit, kuidas teha riskianalüüsi töötajate ohutuse kaitsmiseks: https://www.tooelu.ee/et/tootajale/tookeskkond/Tookeskkonna-ohutegurid/Bioloogilised-ohutegurid/Koroonaviirus-kui-bioloogiline-ohutegur.
 Kõigile, kelle töö iseloom seda võimaldab, tuleb võimaldada kaugtööd.
 Koosolekute pidamisel tuleb eelistada elektroonilisi sidevahendeid. Kui see pole võimalik, siis peaksid osalejad:

 • hoidma üksteisest mõistlikku distantsi, vältima kätlemist jm otsest kontakti;
 • kandma maski;
 • järgima head respiratoorset ja kätehügieeni;
 • hoidma koosolekuruumi uksed võimaluse korral avatuna, et vältida ukselinkide katsumist.

Ohutus

Ürituse korraldaja tagab turvateenistujate või abipersonali olemasolu üritusel piisavas ulatuses, kindlustades ürituse iseloomu ja külastajate arvu silmas pidades võimekuse kontrollida käitumisjuhendis kirjeldatud nõudeid.
 Sündmuse korraldaja tutvustab turvateenuse pakkujatele või abipersonalile käesoleva juhendi põhimõtteid, sh nõudeid isikute terviseohutuse tagamiseks.
 Turvatöötaja suhtleb haigussümptomeid omava ürituse külastajaga mõistvalt, tutvustades talle rahulikult sündmuse külastamise tingimusi ja (korraldaja varem kehtestatud) eeskirju ning olulisust tagada olukorras nakkusohutus nii temale kui kõigile teistele üritusel osalejatele.
 Korraldaja, turvatöötaja või muu korraldatava tegevuse eest vastutav isik võib külastaja ürituselt ära saata (kooskõlas kehtestatud külastamise tingimuste ja eeskirjadega) vaid äärmisel vajadusel,

kui isikul on ilmselged haigusnähud. Korraldaja võib isiku nõusoleku korral mõõta tema kehatemperatuuri ainult kontaktivaba termomeetriga. Selle, kuidas ja milliste sümptomite puhul reageerida, leiab ülevaate Terviseameti koostatud juhendist (vt lisa 2).
 Ürituse korraldaja tagab tugipersonali, sh turvateenistujate ja abipersonali esmaste kaitsevahendite korrektse kasutamise (prillid, maskid, kindad).


Ettevalmistus

 Sündmuste korraldajad koostöös sündmusteks sobivate ruumide ja alade rentijaga arvutavad kasutuses olevate ruutmeetrite või sisetingimuste korral ruumide tehniliste nõuetele järgi (ruumide korral kuni 50% täituvuse ja distantsi hoidmise võimaluste järgi) välja maksimaalse isikute koguarvu ja tagavad piirangute täitmise, v.a statsionaarsete istekohtadega siseruumides.
 Korraldaja teavitab külastajaid pileti ostmisel ja broneerimisel ning sisenemisel, et üritusele/asutusse ei ole lubatud inimesed, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (nt palavik, kuiv köha, hingamisraskused). Täiendavalt teavitab korraldaja külastajaid pileti ostmisel, broneerimisel ja ürituse alale sisenemisel, et respiratoorsete nakkushaiguse sümptomitega inimesed võidakse ürituselt koju saata. Korraldaja ei pea üritusel tegema osalejate meditsiinilist kontrolli, kuid tagama Vabariigi Valitsuse korralduse täitmise ning haigustunnustega inimeste koju saatmise või raskete haigustunnuste puhul kiirabi kutsumise.
 Korraldaja teavitab piletiostjat piletite ümbervahetamise või tagasiostmise tingimustest ja võimalustest, kui piletiostja on sunnitud osalemisest tervislikel põhjustel loobuma.
 Korraldaja tagab samas ruumis toimuva kahe erineva sündmuse vahel vajaliku aja (vähemalt üks tund) puhastus- ja desinfitseerimistööde ning ventileerimise jaoks. Siseruume tuleb puhastada iga päev enne ja pärast ürituse vm kogunemise toimumist.

Osalejate ohutus

 Sündmusel osalejaid tuleb sündmuse külastamise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii piletimüügil, broneerimisel kui ürituse alale sisenemisel. Teavitust teha asutuse/korraldaja eri kanalite kaudu: veebilehel ja sotsiaalmeedias, nii tekstina kui piktogrammidena asutuses kohapeal, sh välisustel, piirdeaedadel.
 Riskirühma kuuluvatel isikutel (vanemaealistel ja kroonilisi haigusi põdevatel isikutel) tuleb võimaluse korral sündmusel osalemist vältida. Soovituse täitmise eest vastutab eelkõige igaüks ise, hinnates enda tervislikku seisukorda.
 Piletimüük tuleb võimalikult suurel määral viia internetipõhisele eelmüügile ning tagada maksimaalselt võimalus tuvastada tegevuses osalevad isikud ja nende istekoht tegevuse toimumise ajal. Need meetmed on vajalikud olukordadeks, kui tegevuses on osalenud COVID-19 positiivne isik ning on vajadus selgitada välja tema lähikontaktsed. Kui eelmüügi süsteem pole võimalik, tuleb sisse viia võimalikult palju kontaktivabu maksemeetodeid (nt viipemakse, mobiilimakse, QR-koodiga mTasku makse).
 Võimaluse korral tuleb üritusel osalejad registreerida. Selleks tuleb kasutada eelistatult elektroonset eelregistreerimist või selle võimaluse puudumisel registreerida osalejad kohapeal.
 Sissepääsul tuleb tagada võimalikult kontaktivaba, minimaalsete järjekordadega ja ohutu distantsiga pääsmete kontroll. Töö tuleb korraldada nii, et külastajatel on järjekorras võimalik hoida distantsi ja tulla piletimüüjale/-kontrolörile vajaduse korral lähemale ainult piiratud ajaks. Põrandal või maapinnal tuleb distantsi hoidmiseks kasutada tähiseid/infosilte või avalikel üritustel täiendavaid piirdeid (vabas õhus tõkendid, suunaviidad).
 Publikule selgete juhiste tagamiseks nummerdab või määratleb korraldaja mõnel muul üheselt mõistetaval viisil istekohad ja inimeste liikumissuunad määratud kohtadele või tagab inimeste paiknemise n-ö erinevates tsoonides publikualal (piletil sobiva märgistusega), et vältida inimeste kogunemist (sh ühiskasutatavates ruumides).
 Korraldajad tagavad osalejatele võimalused käte desinfitseerimiseks (vähemalt väljaspool tualetti ning ürituse alale või ruumi sisenemisel ja väljumisel) ja pesuks. Lisaks tuleb külastajate liikumisteedele nähtavasse kohta asetada käte desinfitseerimisvahendid. Desinfitseerimis-vahendid peaksid kindlasti olema (järskude) treppide juures, mille kasutamisel on käsipuust kinnihoidmine vältimatu, ning toitlustuse pakkujate juures.
 Korraldaja varustab sündmuse territooriumi piisava mahutavusega, kontaktivabalt avatavate ja lihtsasti tühjendatavate prügikastidega ning tagab publiku arvust lähtudes piisava hulga tualette. Korraldaja tagab tualettide regulaarse koristamise (sh ürituse ajal) ning ürituse alal voolava vee, seebi, käte kuivatamiseks paberrätikute ja jalaga avatava jäätmekonteineri olemasolu. Desinfitseerimis- ja pesukohtade juurde tuleb paigaldada vastavad piltjuhised.
 Ühiskasutatavaid ruume ja sagedasti katsutavaid pindu (sh kaardimakseterminali klaviatuuri, müügikassat, kuvarit, klaviatuuri jm müügikohtade aparatuuri, tualetti) tuleb märgpuhastada iga 2–4 tunni järel.
 Sündmuse toimumise paiga sissepääs tuleb avada piisava ajavaruga (vähemalt 30 minutit enne ürituse algust), lähtudes prognoositavast publiku hulgast, et tagada külastajate reeglitele vastav sisenemine, sh distantsi hoidmise võimalus. Võimaluse korral tuleb kasutada inimeste saabumise ja lahkumise ajastamist, määrates piletil kindla saabumisaja; korraldada inimeste ruumidest või ürituse alalt lahkumine ridade, sektorite kaupa või muu süsteemi abil.
 Toitlustamisel ja alkoholimüügil tuleb lähtuda tingimustest, mis sel perioodil toitlustussektorile rakenduvad. Korduvkasutatavaid nõusid (sh joogikõrsi) tuleb enne taaskasutamist hoolikalt kõrgel temperatuuril pesta.
 Kõik teenused (toitlustus, infopunkt jm) tuleb ürituse alal paigutada võimalikult hajutatult, et osalejad peaksid võimalikult vähe üksteise lähedal seisma.
 Kui asutusel on riidehoid, tuleb läbi mõelda selle kasutamise kord. Lubatud on nii teenindajaga kui iseteenindusega garderoob. Korraldaja peaks tagama, et garderoobis oleks desinfitseerimisvahendid ja ei tekiks järjekordi. Garderoobitöötaja peaks kasutama kaitsekindaid, vajaduse korral ka maski ning pesema või desinfitseerima regulaarselt käsi.
 Lähtudes ürituse või asutuse riskianalüüsist tuleb vajaduse korral suurendada turvatöötajate või abitöötajate arvu.
 E-poe olemasolul tuleb soodustada selle kasutamist alternatiivina füüsilisele poele.

Töötajate ohutus

 Jälgida tuleb töötajate, sh kõigi üritusega seotud teenusepakkujate tervist.
 Töötajatele tuleb võimaldada regulaarset kätepesu vee ja seebiga vähemalt iga kahe tunni järel. Soovitatav on pakkuda käte kreemitamise võimalust.
 Kätepesu võimaluse puudumisel tuleb käsi võimaluse korral desinfitseerida käte antiseptikumiga, mille on tootja ette näinud viiruste hävitamiseks.
 Tuleb kontrollida, et töötajad on kaitsevahendite korrektsest ja ohutust kasutamisest (sh paigaldamisest ja eemaldamisest) teadlikud.
 Riskirühmadesse kuuluvate töötajate (eelkõige vanemaealiste ning krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuudet osalejatega tuleb võimaluse korral minimeerida.
 Vajaduse ja võimaluse korral tuleb kassa ette paigaldada pleksiklaas või kasutada visiire.

Siseõhu ja vee kvaliteet

 Hoones, kus puudub soojustagastusega sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon või see ei toimi, peab ruume intensiivselt tuulutama. Näiteks 15 minuti jooksul, kui sisenetakse ruumi, kus on enne teised inimesed viibinud, või vähemalt üks kord tunnis.
 Kui hoonel on toimiv ventilatsioonisüsteem, peab see hoone kasutamise ajal ning vähemalt kaks tundi enne ja pärast hoone kasutamist töötama maksimaalsel projekteeritud tootlikkusel.
 Hoonepõhise tagastusõhuga ventilatsioonisüsteemi peab täielikult ümber lülitama välisõhule, sulgedes selleks tagastusõhuklapid ja avades värskeõhuklapid.
 Majandus- ja taristuministri määrusega kehtestatud nõudeid ei kohaldata hoone kohta, mis ei ole kasutuses vähemalt 60% ulatuses. Näiteks vähenenud kasutusintensiivsusega hooned, kus vähemalt 60% töötajatest on kaugtööl, ja näitusesaalid, mille külastatavus on vähenenud vähemalt 60%. Vähenemise protsendi arvutamisel tuleb lähtuda kasutatavatele ruumidele tuleohutusnõuetega ettenähtud kasutajate arvu piirangust. Vajaduse korral tuleb konkreetses ruumis või hoones lubatud kasutajate arvu täpsustamiseks konsulteerida Päästeametiga.
 Juhul, kui eriolukorra väljakuulutamise/tegevuse lõpetamise algusest alates ei ole hoones joogivett tarbitud või selle tarbimine on olulises mahus vähenenud, peab enne joogivee kasutamist kasutamata torustikud korralikult läbi puhastama. Selleks tuleb täielikult avada kõik kasutuseta olnud kraanid ning lasta veel voolata seni, kuni see saavutab veevõrgu temperatuuri ega ei muutu enam.
 Hoonetes, kus on soojavee boilerid ja soojaveevarustussüsteemid pikalt kasutuseta seisnud, tuleks samuti kõik kasutuseta olnud kraanid avada ja loputada. Boilerites seisnud vesi on soovitatav välja lasta, vajaduse korral puhastada ning kuumutada värsket vett vähemalt 60 kraadini. Tööde tegemisel tuleb olla ettevaatlik, et ennast ega hoones viibijaid kuuma veega mitte põletada.
 Veendumaks, et veekvaliteet vastab nõuetele, on soovitatav teha ka mikrobioloogiliste näitajate analüüs. Kui selgub, et veekvaliteet nõuetele ei vasta, soovitatakse pöörduda hoone omaniku, veekäitleja või muu pädeva asutuse poole, et teha torustike põhjalikum loputus ja desinfitseerimine. Seejärel teha vee mikrobioloogiline analüüs uuesti.
Asutus või ürituse korraldaja võib kehtestada eelnimetatud nõuetest rangemaid nõudeid, kui see aitab viiruse leviku tõkestamisele kaasa

3. Soovitused ürituse liikide kaupa

Kontserdi- ja etenduse korraldus

 Korraldaja tagab, et publiku ja esinejate vahele jääv ala oleks nakkusohutuse tagamiseks piisav.
 Korraldaja tagab esinejatele isiklike asjade ja esinemiseks vajalike esemete hoiustamise ning sanitaartingimustele vastava esinemiseks ettevalmistamise ala (riietevahetuseks, grimmiks) ja tualetid.
 Korraldaja tagab laval olevate ühiskasutatavate esemete puhastamise/desinfitseerimise enne ja pärast iga esinejat (kui esitus seda võimaldab).
 Korraldaja tagab, et publikualal olevad tehnilised üksused (nt heli- ja valguspult) on nakkuse võimaluse vähendamiseks selgelt märgistatud ja publikust piiretega eraldatud.
 Publiku kohtumised esinejatega (tänamine, lillede andmine, autogrammide jagamine vms) on lubatud, kui kohtumist ja nimetatud tegevusi on võimalik korraldada kontaktivabalt või inimeste kogunemist piirates.
 Korraldajad, kes on plaaninud kaasata sündmustele välisriigi kodanikest esinejaid või osalejaid, lähtuvad otsuste tegemisel Eestis ja välisriigis kehtivatest piirangutest, mis on kehtestatud inimeste liikumisele, ja liikumisega seotud reeglitest (nt karantiininõudest).
 Vabaõhusündmustel tuleb parkimine reguleerida nii, et arvestatud on kehtestatud distantsi vajadust, korraldaja vastutab vajaduse korral täiendavate turvameetmete tagamise eest parkimise sujuvaks korralduseks ning autoga külastajate informeerimiseks ja liikumise suunamiseks.

Kogu päeva kestvate või mitmepäevaste vabas õhus toimuvate avalike ja kultuuriürituste korraldus (festivalid, rahvakultuuriüritused jms)

 Korraldajal tuleb kogunemiste ja tunglemise vältimiseks tagada inimeste hajutatus, liikumissuunad ja trajektoorid.
 Korraldajal tuleb ülerahvastumise vältimiseks (sh piletita sündmuste puhul) piirata avaliku ürituse külastajate arvu, arvestades sündmuse ala suurust. Võimaluse korral tuleb inimeste külastamist ajastada, määrates neile külastamiseks teatud ajavahemiku.
 Korraldajal tuleb vajaduse korral tagada esmaabipunktid ja meditsiinilise personali olemasolu, lähtudes sündmuse toimumise ajal kehtivatest nõuetest ning ürituse iseloomust. Osaleja haigestumise korral tagatakse koht, kus haigestunud isik saab soovi korral oodata transpordivahendi või kiirabi saabumist, et ürituse territooriumilt lahkuda.

Lisa 1. Vabariigi Valitsuse korraldus
Leitav internetileheküljelt http://www.kriis.ee.