Uuendatud COVID-19 info ja käitumisjuhend kooridele ja avalike ja kultuuriürituste korraldajatele alates teisipäevast, 24. novembrist

1) Avalikes siseruumides on alates 24. novembrist kohustuslik kanda maske või katta nina ja suu. See kehtib nii konverentsidel, kontsertidel, teatris kui ka kinoseanssidel. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel on meditsiiniline põhjendus (näiteks astmaatikud või vaegkuuljad).

2) Kõikvõimaliku huvihariduse- ja tegevuse, täiendkoolituse, täiendõppe ja muuseumide haridusprogrammide läbiviimisel kehtib alates 24. novembrist Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal grupipiirang 10 inimest. See tähendab, et harrastuskoori- või -orkestriproovis võib korraga olla kuni 10 lauljat või mängijat. Eelnimetatud tegevuste korral peab olema tagatud, et osalejaid ei ole rohkem kui 10 inimest rühmas, nii tegevuse ajal kui ka selle järel (nt koridoris) ei tohi eri 10-liikmelistesse rühmadesse kuuluvad isikud omavahel kokku puutuda ning siseruumides tuleb kanda maski. Sarnaselt teiste avalike teenustega, peab ka huvitegevuse ja täiendkoolituse ning täiendõppe läbiviimisel teenuse osutaja tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt. Lisaks tuleb ühiskasutatavad asjad desinfitseerida pärast igakordset kasutamist.

Koori- või orkestrikontserdil, mis on avalik üritus, võib kollektiiv esineda täiskoosseisus, avalikul esinemisel see 10 piirang ei kehti!

Teistes piirkondades see 10 inimese grupipiirang veel ei kehti, seega väljaspool Harjumaad ja Ida-Virumaad saab koori-ja orkestriproove ettevaatusabinõusid järgides vanamoodi edasi teha.

3) Alates laupäevast, 28. novembrist k.a hakkavad koroonaviiruse laia leviku tõttu kehtima uued piirarvud ning saalide täituvuse reeglid.

Maksimaalne publiku arv statsionaarsete istekohtadega saalides on 400, ilma statsionaarsete kohtadeta saalides 250 inimest. Välitingimustes toimuvate ürituste publiku piirarv on 500 inimest.

Tallinna, Harju- ning Ida-Virumaa puhul hakkab kehtima 50% täituvuse reegel ning publiku maksimaalne piirarv on samuti 400. Kõikjal kehtib nõue publikut saalivälisel alal hajutada, nii et liigutaks 2+2 põhimõttel. Juhend koori- ja orkestriproovide ning muusikatundide läbiviimiseks COVID-19 tingimustes

4) SIIT LEIAD UUE 24.11 KULTUURIÜRITUSTE KORRALDAMISE JUHENDI COVID-19 TINGIMUSTES

 5) VAATA SIIT UUENEVAT INFOT KOROONAVIIRUSE JA KULTUURIVALDKONNA KOHTAHTTPS://WWW.KUL.EE/ET/UUDISED/KORDUMA-KIPPUVAD-KUSIMUSED-KOROONAVIIRUSE-LEVIK-JA-KULTUURIVALDKOND

6) Isikuandmete kogumine kultuuriürituste korraldamise raames 

Kuna üles on kerkinud mitmeid küsimusi seoses isikuandmete kogumisega kultuurisündmuste raames, selgitame siinkohal, millest tulenevalt teema on tekkinud ning millised lahendused siin võimalikud on. 

19.08.2020 hakkas kehtima valitsuse korraldus nr 282, milles sisaldus järgmine punkt: 

“11. Siseruumides ei kohaldata kuni 50% täituvuse piirangut avalikele koosolekutele, avalikele üritustele, sealhulgas konverentsidele, teatrietendustele, kontsertidele ja kinoseanssidele tingimusel, et isikutele on selleks ettenähtud alal tagatud statsionaarne istekoht.” 

Korralduse seletuskiri kirjeldab, mida tähendab statsionaarne istekoht: 

Korralduse punktiga 11 tehakse erand siseruumides kuni 50% täituvuse piirangust, kui tegemist on avalike koosolekute, ürituste, konverentside, teatrietenduste, kontsertide ja kinoseanssidega. Nendele ei kohaldata 50% täituvuse piirangut tingimusel, kui isikutele on ettenähtud alal statsionaarne istekoht, sh eraldiasetsev istekoht pingil ning tagatakse isikute hajutamine ja istekohad on isikustatud. Isikute all ei mõelda üritusega seotud töötajaid, esinejaid jne, vaid publikut või osalejaid. Korralduse muudatuse järgi tuleb lähtuda Terviseameti juhendist, kuidas on korraldatud liikumine kohtades, kuhu võivad inimesed koguneda, näiteks garderoobides, kohvikutes, et vältida paljude inimeste kokkupuudet järjekordades jne. Piletimüük tuleb võimalikult suurel määral viia internetipõhisele eelmüügile ning tagada maksimaalselt võimalust tuvastada tegevuses osalevad isikud ning nende istekoht tegevuse toimumise ajal. Nimetatud meetmed on vajalikud olukordadeks, kui tegevuses on osalenud COVID-19 positiivne isik ning on vajadus selgitada välja tema lähikontaktsed. Statsionaarsete istekohtadena käsitletakse püsivalt ruumi ettenähtud istekohti, mis on nummerdatud või muul viisil märgistatud ja alaliselt publikule määratud. Sealjuures peetakse silmas ka istekohti, mis on põhiplaani või muu sarnase püsiva lahendusega ruumi määratud, kuid mida vahetatakse istmekohtadeta põrandaala vastu samas toimumiskohas muude ürituste läbiviimiseks. Läbivalt jäävad kehtima hajutatuse nõue, desinfitseerimisvahendite olemasolu nõue ja see, et peab olema tagatud desinfitseerimine Terviseameti juhiste kohaselt.” 

Isikustatud istekoha eesmärk on nakkuse korral teavitada ürituse ajal lähikontaktis olnud isikuid võimalikust terviseriskist. Ürituse korraldajatel, kes kasutavad eelmüüki, on kontaktide kogumise võimalus olemas. Kohapeal ostes see võimalus puudub. Selleks, et saaks vastavaid andmeid koguda, oleme koostanud isikuandmete kogumise näidisblanketi, mida saate kasutada


Palun lähtuge seda tehes Andmekaitse Inspektsooni üldistest juhistest, kuidas isikuandmeid käidelda. Juhised on leitavad siit: https://www.aki.ee/et/isikuandmete-tootleja-uldjuhendi-veebitekst#peat%C3%BCkk3.3  

Kodulehelt (vm e-kanalite vahendusel) pileteid müües soovitame antud teksti lisada piletimüügi üldtingimustesse, millega klient piletit ostes nõustuda saab. 

Piletikassade juures soovitame antud teksti välja trükituna panna fuajeesse eeltäitmiseks, et piletikassas ei tekiks järjekordi. 

Palun andke meile teada, kui ilmneb, et antud tekstiga nõustumast keeldumine kujuneb probleemiks. Sel juhul saame ühiselt paremaid ja efektiivsemaid lahendusi välja mõelda. 

Oluline on aga silmas pidada, et inimene, kes ei soovi oma andmeid esitada, tuleb kontserdile, kinno ning teatrisaali ikka lubada. Loodame siin inimeste mõistlikkusele ning soovile nii iseennast kui ka teisi kaitsta.  

Juhul kui korraldusega seatud tingimusi ei ole võimalik ellu rakendada, tuleb jääda 50% täituvuse juurde.  


7) Laadi oma telefoni koroonarakendus HOIA!

20. augustil jõudis App Store’i ja Google Play poodi Eesti oma koroonarakendus HOIA, mis teavitab inimesi, kui nad on olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga.

Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad Bluetooth’i abil anonüümseid koode ja ei riik, äpi tootja ega telefoni tootja inimeste kohta andmeid ei kogu ja keegi ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli.

Rakendus on valminud sotsiaalministeeriumi eestvedamisel, kuid selle loomisse on panustanud kokku 12 Eesti eraettevõtet, kes on teinud seda kõike vabatahtlikult ja tasu saamata.

Need ettevõtted on Cybernetica, Fujitsu Estonia, Guardtime, Icefire, Iglu, Mobi Lab, Mooncascade, Velvet, FOB Solutions, Heisi IT OÜ, Bytelogics ja ASA Quality Services OÜ. Samuti  on panustanud tervise ja heaolu infosüsteemide keskus ja terviseamet.

Äpp täidab oma eesmärki siis, kui võimalikult paljud inimesed selle kasutusele võtavad. Siin vajame kõigi teie abi!

Oluline on panna inimestele südamele, et äpi kasutuselevõtt on see panus, mida igaüks meist saab anda, et vähendada nakkuslikke kontakte ja aidata sellega piirata viiruse levikut, et võiksime jätkata võimalikult harjumuspärast ja piiranguteta elu.

Olulisem äpiga seotud info on koondatud veebilehele https://hoia.me

Terviseamet jätkab oma igapäevast tööd nakatunute ja nende lähikontaktsete tuvastamisel. Koroonaäpp on üks täiendav tõhus vahend selleks, et võimalikke nakkuslikke kontakte vähendada ja viiruse levikut pidurdada. Selleks on oluline, et võimalikult paljud inimesed selle endale alla laadiksid ja seda kasutaksid.

Kutsume teid kõiki üles levitama infot ja materjale kolleegidele-partneritele, et need jõuaksime kinodesse, teatritesse, raamatukogudesse, kontsertide ja spordiürituste korraldajateni, koolidesse, restoranidesse, raamatukogudesse, kaubanduskeskustesse, ühistransporti ja kõikjale, kus inimesed üksteisega kohtuvad.

Põhisõnumid, KKK ja visuaalse kommunikatsiooni tööriistad on üleval veebilehel www.hoia.me (veebilehe jaluses)

Otse saab neile ligi siit: https://www.dropbox.com/sh/sxvioiln47nuywx/AABQaIBc5xYCAbV7P-Vqko1Pa?dl=0

Teiste riikide kogemus koroonaäppide lansseerimisel on näidanud, et kõige kriitilisem kasutajate hõlmamiseks on just esimene nädal. Palun teeme selle ühise pingutuse ja näitame, et Eesti on jätkuvalt üks äge digiriik.