Koolitus

XXVIII laulupeo puhkpilliorkestrite seminar Tallinna Muusika- ja Balletikoolis

21/04/2024

11:00

XXVIII laulupeo puhkpilliorkestrite seminar toimub 21. aprillil Tallinna Muusika- ja Balletikoolis
Puhkpilliorkestrite liigi soov ei ole taaskord orkestrijuhtidele lihtsalt esitleda repertuaari, vaid teha seda koosmängimise vormis ning sel korral on eesmärgiks ka kogu repertuaar salvestada.  
Kõik osalevad orkestrijuhid osalevad seminaril ise samal ajal  orkestris mängides. Seminarile on oodatud osalema ka pilliõpetajad, kes teevad koostööd orkestriga.

Seminar toimub kahes osas:
Esitlus, koosmäng ja salvestamine kell 11.00-15:30
Lisaks koosmängimisele ja salvestamisele jätkub seminar kell 15:45-17:45, mille põhifookus on suunatud teemale – puhkpilliorkestrite partituurid orkestritele.

Teemad:
Mati Põdra – “2025 laulupeo nootide kohandustest väiksema mängukogemusega mängijate kaasamiseks”. Mati Põdra tutvustab printsiipe millest lähtus nn lihtsustatud partiide loomisel. Plaanis on demonstreerida 1-2 loo lihtsustatud partiisid klaveri saatel.
Ott Kask – “Kuidas saaks seadja järjest enam leviva flex-seadete formaati kasutades lahendada väiksemate eriilmeliste muusikaliste koosluste repertuaariprobleeme”. Helilooja, seadja ja mitmete muusikaliste kollektiivide juhi vaade repertuaari vormistusele isikliku kogemuse näidete varal.
Tõnis Kõrvits – “Seadja jaoks on vajalik selge lähteülesanne. Liialt universaalsed seaded ei pruugi kellelegi sobida.” Tõnise Kõrvitsa teema fookuseks on vajadus seade tellijal esmalt endale selgeks teha, millist muusikat ja kus seda kasutada soovitakse.
Harry Illak – “Millised võimalused repertuaari vormistamiseks on täna laual”. Näidetega kokkuvõtte erineval moel partituuride ja partiide vormistamisest.
Kristjan Nõlvak – “Võimalustest legaalseks repertuaari levitamiseks digitaliseeritud kujul”. Score Musicu presentatsioon kaasaegseks ja loodussäästlikus repertuaari levitamiseks. 

Palume orkestrijuhtidel eelnevalt end registreerida laulu- ja tantsupeo elektroonilises registris. (pilliõpetajad ei saa end registris registreerida)

SEMINARI AJAKAVA 21.04
10:15 kogunemine, saali paigutamine
11:00-13:00 laulupeo repertuaari harjutamine
13:00-14:00 lõunasupp
14:00-15:30 lahtimängimine ja salvestamine
15:30-15:45 kohvipaus ja saali ümbertõstmine
15:45-17:45 seminar ettekannetega ja arutelu