Koolitus

Töökeskkonna riskianalüüsi koostamise õpituba

29/10/2020

Toimumise aeg: 29.10.2020

Asukoht: Tartu

Kursusel õpid, millised on seadusandluse nõuded ja riskanalüüsi koostamise üldiseid põhimõtted. Grupitöö käigus teed praktiliselt läbi töökeskkonna riskianalüüsi.

Sisu

● seadusandluse nõuded töökeskkonna riskianalüüsiks
● riskianalüüsi üldised põhimõtted
● riskianalüüsi koostamine – grupitöö
● ohutegurite olemus ja ohjamise võimalused
● muud valdkonnaga seotud teemad, mis lähtuvad osalejate vajadustest ja küsimustest

Sihtgrupp

Tartumaa kultuuritöötajad ja kultuurivaldkonna MTÜ-de esindajad

Kursuse kestus

29. oktoober (üks päev, kuus akadeemilist tundi), algus kell 10

Toimumise koht

Tartu, Pepleri 6 saal

Koolitaja

Ülle Mugu (Personaliekspert OÜ)

Õpiväljundid – kursuse läbinu

● teab, millised on seadusandluse nõuded töökeskkonna riskianalüüsi koostamiseks
● mõistab riskanalüüsi koostamise üldiseid põhimõtted
● on tutvunud ohutegurite olemusega
● oskab koostada oma töökeskkonna riskianalüüsi

Õppekava: Riskianalüüsi koostamine

Kursuse hind

25 eurot

Kursuse läbiviimist toetab Tartumaa Omavalitsuste Liit

Lisainfo ja registreerimine

Kati Grauberg-Longhurst
kati.grauberg@rahvakultuur.ee