Koolitus

Sügisesed täiendõppekursused Viljandi kultuuriakadeemias. Stress ja selle tagajärjed.

17/09/2021

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised stressist ja selle võimalikest tagajärgedest ning omandab teadmised, kuidas hoiduda stressist ja kuidas olemasolevat stressitaset leevendada. 
https://www.kultuur.ut.ee/et/taiendusope/stress-selle-tagajarjed