Koolitus

Sügisesed täiendõppekursused Viljandi kultuuriakadeemias. Pärimuskultuur tänapäeva ühiskonnas.

17/09/2021

Toimumisaeg: 17.09, 29.10, 26.11, 10.12 kell 14.15–18.00.
Kursuse eesmärk on selgitada pärimuskultuuri tundmise, kasutamise ja taasloomise võimalusi, seoseid enesemääratlemise ja toimetulekuga ühiskonnas ning inimeste elus toimuvate pidevate muutustega. 
https://www.kultuur.ut.ee/et/taiendusope/parimuskultuur-tanapaeva-uhiskonnas-0