Kontserdikalender

Kontsert-loeng „Eluoskused muusikast. Annete ja üldpäedevuste arendamisest mitteformaalõppes“ TLÜ aulas

25/10/2022

18:30

25. oktoobril kell 18.30 TLÜ aulas Kontsert-loeng „Eluoskused muusikast. Annete ja üldpäedevuste arendamisest mitteformaalõppes“

Videoülekanne:www.facebook.com/tluorkester ja https://meetsproject.eu/

Halliki Põlda, TLÜ elukestva õppe dotsent
Borromeo kolledži koor (Itaalia), dirigent Marco Berrini
Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkester, dirigent Martin Sildos
Irene (tšello) ja Albert (klaver) Reinman

Silmaringi avardav loeng andekusest, üldpädevustest ja annete ning üldpädevuste arendamisest hobitegevustes.

Ülikooliõpingute ajal kooris laulmist või orkestris musitseerimist nähakse enamasti kui hobitegevust ning vähem teadvustatakse neis osalemise kaudu võtmepädevuste arendamist. Just võtmepädevused – oskused, teadmised ja suhtumine ümbritsevasse toetavad reaalses tööelus hakkamasaamist. Võtmepädevuste arendamist on uuritud enamasti formaalhariduse kontekstis, vähem mitteformaalses õppes ja tegevustes. Põnev loeng näitlikustab läbi muusika annete ja üldpädevuste arendamise mitteformaalõppes.

Borromeo kolldeži koori ja Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkestrit ühendab rahvusvaheline projekt MEETS (Music in Higer Education to Develop Transversal Skills), mille raames uuritakse, kuidas ülikoolide muusikakollektiivides osalemine arendab üliõpilaste võtmepädevusi. Tallinna Ülikooli elukestva õppe dotsent Halliki Põlda aitab defineerida andekust ja selgitada üldpädevuste arendamist mitteformaalõppes. Õpilased Irene ja Albert alles õpivad muusikuteks aga ka nemad võivad tulevikus valida hoopis harrastusmuusikuks olemise ja teha karjääri sootuks teises valdkonnas. Loengu raames vaatame, kuidas muusika õppimine nende tulevikukarjääri võiks toetada.