Koolitus

Eelkooliealiste laste muusikaõpetaja ja huvikooli juhendaja

29/08/2022

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

29.08.2022 – 30.06.2023

Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn

Mikrokraadiprogramm, mis toetab muusikaõpetajat ja muusikaringi juhendajat töös eelkooliealiste lastega. Õppekava annab teoraatilised teadmised muusikaõppe kavandamiseks ja läbiviimiseks eelkooliealistele lastele ning pakub võimalusi omandatu praktiseerimiseks. Õpe kätkeb endas nii õpetajaoskuste arendamist kui võimalust läbida instrumendi (klaver või vokaal) ja hääleõpe kursus.

Õppetöö toimub igal teisel reedel koos “Muusikaõpetaja” magistriõppe üliõpilastega ja individuaaltundidena personaalse tunniplaani alusel, mis koostatakse kokkuleppel õppija ja õppejõu vahel. Õppeprogramm läbitakse kahe semestri jooksul. Õppe eest on võimalik tasuda osade kaupa.

Mikrokraadiprogrammi raames läbitud tasemeõppe ainekursuseid on võimalik arvestada edasistes õpingutes. 

Täpsem info